Marketing a PR

Marketing a PR převážně pro německy hovořící firmy, které se chtějí etablovat na českém trhu.
Marketing a PR českých firem na německy hovořících trzích.

Petra vystudovala ekonomii, management a marketing na České zemědělské univerzitě v Praze.
Výměnný semestr zaměřený na mezinárodní marketing absolvovala na Humboldtově univerzitě v Berlíně.
Poté dokončila London School of Public Relations a byla ve Výkonném výboru PR Klubu.

Jako Marketing & PR Manager CZ pracovala řadu let pro německy hovořící firmy:
Österreich Werbung, McFIT Global Group (nyní RSG Group), Deutsche Schule, atd.

Služby v této oblasti nabízí pod vlastní značkou Stolze Pragerin.

Více informací a objednávky na: petra@petramachackova.com