Petra

•MARKETING & PR
CZ+DACH | vlastní značka Stolze Pragerin

 

MARKETING a PR pro německy hovořící firmy na českém trhu
MARKETING a PR českých firem na německy hovořících trzích
Tlumočení a překlady čeština-němčina